Üniversite Matematik

Üniversite Matematik

TYT SINAVI NEDİR?

TYT (Temel Yeterlik Testi) sınava giren tüm öğrencilerin girmesi gereken sınavdır ve Üniversitelere Giriş sınavının birinci basamağını oluşturmaktadır. Bu sınavda öğrenciler kendi alanlarındaki öncelikli derslere ağırlık vermelidir. Aşağıdaki toplada belirtildiği gibi öğrenciler Sayısal ve Sözel Bölümlerden toplam 120 soruyu cevaplandırmaya çalışırlar. Sınav süresi 120 soru için tek oturumda 165 dakikadır.

 

SÖZEL BÖLÜM SORU SAYISI SAYISAL BÖLÜM SORU SAYISI
TÜRKÇE 40 MATEMATİK 40
SOSYAL BİLİMLER 20 FEN BİLİMLERİ 20

 

Tyt sınavı yeni nesil sorularda Sayısal Mantık ve Sözel Mantık sorularının hakim olduğu, sınava giren her öğrenci için çok önemli bir sınavdır. TYT sınavında başarılı olmanın için analitik düşünme yeteneklerimizi geliştirmeli, okuduğumuzu çok rahat bir şekilde anlayıp parçaları birleştirebilmemiz gerekmektedir. Sınav sonucumuz hesaplanırken TYT sınavının %40 alınır, bu sınavdaki başarı ya da başarısızlık sınav sonucumuzu doğrudan etkiler. TYT sınavında başarılı olmak için yeni nesil sorulara ağırlık vermeliyiz. Özellikle liseye yeni başlayan öğrenciler için, sağlam bir Orta Öğretim temeli üzerine 9. ve 10. sınıfta alınacak eğitim esasında Üniversitelere Giriş sınavının da temellerini oluşturmaktadır.

 

AYT SINAVI NEDİR?

Üniversitelerin Dört yıllık fakültelerini seçebilmek için AYT (Alan Yeterlik Testi) sınavına girilmesi şarttır. TYT sınavına nazaran Sayısal Bölüm AYT sınavında daha çok formüle ve bilgiye dayanmaktadır. AYT sınavında bizi zorlayan kısım özellikle yeni nesil Geometri sorularıdır. TYT ve AYT sınavında azımsanmayacak kadar Geometri sorusu çıkmaktadır. İki oturumda ortalama toplam 24 soru sorulmaktadır. Geometri sorularını doğru cevaplayan öğrenci sayısı düşük olduğu için standart sapması yüksektir. Standart sapması yüksek olan sorular daha fazla puan getirecektir, bu da Geometri sorulanı doğru yanıtlamamız gerektiğini gösterir. YKS sınavında AYT sınavının toplam puana etkisi % 60 tır. AYT Sınavında öğrencilere verilen toplam süre 180 dakikadır. AYT sınavında sorulan soru türleri ve soru sayıları aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

DERSİN ADI SORU SAYISI
EDEBİYAT 40
MATEMATİK 40
FEN BİLİMLERİ 40
SOSYAL BİLİMLER 40

 

AYT sınavında öğrenciler sadece kendi alanlarını ilgilendiren soruları çözerler. Bölümlere göre öğrencilerin sorumlu olduğu bölümler şu şekildedir:

 

 

BÖLÜM

 

TYT

AYT
MATEMATİK FEN BİLİMLERİ EDEBİYAT SOSYAL BİLİMLER
SAYISAL ✔     ✔     ✔        
EŞİT AĞIRLIK ✔     ✔       ✔      
SÖZEL ✔         ✔     ✔    
DİL ✔            

 

Sınava giren öğrenciler hangi bölümden sınava girerse girsin TYT bölümümde 40 Matematik sorusunu çözmek için çaba göstermelidir. Sayısal ve Eşit Ağırlık bölümlerinden sınava giren öğrenciler için ise AYT sınavında 40 Matematik sorusu sonuç açısından belirleyici olmaktadır.

 

Sınavda 40 tane TYT sınavında, 40 tane de AYT sınavında olmak üzere toplam 80 Matematik ve Geometri sorusu sorulmaktadır. Aşağıdaki tabloyu öğrencilerin Matematik dersinde ortalama kaç net yaptıklarıyla ilgili fikir sahibi olanız için oluşturduk.

 

SON DÖRT YILIN NET ORTALAMALARI

 

 

DERSİN ADI

 

SORU SAYISI

NET ORTALAMASI
2018 2019 2020 2021
TÜRKÇE 40 16,1 14,6 14,2 18
TYT MATEMATİK 40 5,6 6,6 5,5 5,1
AYT MATEMATİK 40 3,9 4,7 7,5 5,2

 

Son dört yılın netlerinden de anlaşıldığı üzere öğrencilerin en çok zorlandıkları ders Matematik dersidir. Matematik sorularında netlerinin artması için öncelikle öğrencinin kişisel çabası ve gayreti gerekmektedir. Bunun yanı sıra Matematik ve Geometri dersleri için doğru yönlendirme, yapılamayan soruların uzman bir öğretmen yardımıyla çözülmesi, öğrencinin kişisel ihtiyaçlarına göre program oluşturulması,  soru çözümü ve ödev takibi çok önemlidir. İfade edilen bu süreçlerin sağlık bir şekilde ilerlemesi için profesyonel bir öğretmenden yardım almak gerekir. Matematik şansa bırakılacak bir ders değildir.

 

Not:

  • Tyt puanının hesaplanması için Türkçe veya matematik derslerinin herhangi birinden 0.5 net yapılmalıdır.
  • Ayt puanın hesaplanması için puan getiren testlerin her hangi birinden 0.5 net yapılmış olması gerekmektedir.

 

TYT TESTİNİN YÜZDE OLARAK DAĞILIMI

 

DERSİN ADI TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER
YÜZDELİK ORANI %33 %33 %17 %17

 

AYT TESTİNİN YÜZDE OLARAK DAĞILIMI

 

BÖLÜM TYT ATY MATEMATİK AYT EDEBİYAT AYT TARİH AYT COĞRAFYA
EŞİT AĞIRLIK %40 %30 %18 %7 %5
  TYT AYT MATEMATİK AYT FİZİK AYT KİMYA AYT BİYOLOJİ
SAYISAL %40 %30 %10 %10 %10

 

TYT MATEMATİK KONU DAĞILIMLARI

 

TYT sınavının Matematik Bölümü 9. ve 10. sınıf müfredatındaki konuları kapsamaktadır. 11. sınıf ve 12. sınıf müfredatını oluşturan konulardan TYT sınavında soru çıkmaz. TYT ve AYT sınavları 2018 yılından beri yapılmaktadır ve o günden bu güne müfredatta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. TYT mantığı iyice kendini belli eden ve soru tarzları iyice belirginleşmiş bir sınavdır.

 

9.SINIF MATEMATİK MÜFREDATI VE YÜZDELİK DAĞILIM

 

●      VERİ SAYMA %7
●      MANTIK %6
●      KÜMELER %9
●      DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER %45
●      ÜÇGENLER %32

 

sınıfın en önemli konularını Denklem ve Eşitsizlikler kısmı oluşturmaktadır. Denklem ve Eşitsizlikler kısmında karşımıza çıkan konular sayı kümeleri, bölünebilme, birinci dereceden denklemler ve en önemlisi problemlerdir. TYT kısmında sadece problemlerden 13 soru çıkmaktadır. Öğrencilerin en çok zorlandığı kısım da zaten burasıdır. Ne kadarda konuya hakim olsanız da, sizi ters köşe yapacak sorular her zaman karşınıza çıkabilir. O yüzden, TYT sınavına hazırlanırken düzenli olarak her gün problem sorusu çözmek gerekir ve bunu yaparken de yeni nesil problemler ön plana çıkmalıdır. Her sene düzenli olarak mantıktan 1 soru kümelerden 1 soru çıkmaktadır. Ayrıca, Geometri dersinin de en önemli konuları 9. sınıf müfredatı içerisindedir. Üçgenler konusu %32’lik oran ile TYT Geometri sorularının yarısını oluşturmaktadır.

 

10.SINIF MATEMATİK MÜFREDATI VE YÜZDELİK DAĞILIM

●      KATI CİSİM %9
●      SAYMA OLASILIK %19
●      FONKSİYONLAR %19
●      POLİNOMLAR %14
●      İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER %17
●      ÇOKGENLER DÖRTGENLER %23

 

En önemli konuları Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Denklemler ve Polinomlardır. AYT ve TYT Matematiğinin temeli fonksiyonlardır. Fonksiyonlar kısmı çok iyi öğrenilmeli bu öğrendiklerimizi Trigonometri, Polinom, İkinci Dereceden Denklemler ve hatta Analitik Denklemlerde de rahat bir şekilde uygulayabilmeliyiz. AYT sınavında tehlikeli ve zor sorular polinom kısmından gelmektedir. Son birkaç senedir Polinomlar kısmından zorlamaktadır. 10. sınıfın çok fazla konusu yok ama 11. Ve 12. Sınıf için işlevi çoktur. Dörtgenler ve Çokgenler de geometri kısmı için vazgeçilmezlerdendir.

 

TYT SINAVINDA YILLARA GÖRE KONU DAĞILIMI

KONU SORU SAYISI
2018 2019 2020 2021 2022
PROBLEMLER 11 12 13 13 13
TEMEL KAVRAMLAR 1 2 2 3 3
FONKSİYONLAR 1 2 2 1 1
POLİNOMLAR 1 1 1 1
KÜMELER 2 2 1 1 1
ÜSLÜ İFADELER 1 1 1 1
KÖKLÜ İFADELER 1 1 1 1 1
SAYMA OLASILIK 3 2 3 1 2
MUTLAK DEĞER 1 1 1 1 1
RASYONEL SAYILAR 1 1 3 1 2

 

 

AYT MATEMATİK KONU DAĞILIMLARI

  1. 10. 11. ve 12. sınıf konuları AYT sınavında sorulan soruları oluşturmaktadır. Ancak 11. ve 12. sınıf müfredatı ağırlıktadır. Kısacası, AYT sınavı lise müfredatının tamamını kapsayan bir sınavdır. Burada sanki TYT ve AYT konuları birbirinden bağımsızmış gibi düşünmemek lazım. Eğer bir öğrenci 9. ve 10. sınıf konularını ciddiye almaz ve bu konularla ilgili sağlam bir temel oluşturmazsa, AYT sınavındaki konuları öğrenmekte de zorlanacaktır. Matematik dersine bir bütün olarak bakmak ve bu dersi çok boyutlu değerlendirmek lazım, çünkü Matematik dersi bir inşa sürecidir.

 

  1. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI VE YÜZDELİK DAĞILIM
●      SAYMA OLASILIK   %8
●      FONKSİYON UYGULAMALARI   %17
●      TRİGONOMETRİ %26
●      ANALİTİK GEOMETRİ  %11
●      ÇEMBER DAİRE %13
●      UZAY GEOMETRİSİ %23
●      DENKLEM VE EŞİTSİZLİK %19

 

  1. sınıf müfredatının en ağırlıklı iki konusu Trigonometri ve Analitik Geometri konularıdır. Çıkan soru sayısı sizi yanıltmasın. Trigonometri konusundan 5 soru çıkıyormuş gibi görünür fakat bu konu birçok konunun temelini oluşturur. Aynı şekilde Analitik Geometri de AYT’nin temelini oluşturur. Bu iki konunun iyi anlaşılması Geometri dersi için çok büyük öneme sahiptir.

bursa nilüfer dişçi cast ajans ankara web tasarım ankara ankara dershane ankara oto döşeme ankara protez saç ankara ambar/a> ankara varis batıkent diş polikliniği ankara avukat gebze ambar
Call Now Button0 537 434 79 43