Birebir Özel Ders

Birebir Özel Ders

BİREBİR ÖZEL DERSLER

Matematik dersi birebir özel derslerimizde öncelikle öğrencimizin akademik altyapısına bakıyoruz. Öğrenciyle düzenli bir şekilde 4 saat ders yaptıktan sonra hangi kaynak kitaplardan faydalanacağımızı belirliyoruz. Kaynakları kolay-orta-zor olmak üzere üç seviyeden oluşuyor ve biz de bu kaynaklardan öğrencinin seviyesine göre program yapıyoruz. Doğru kaynak kitapları belirlemek öğrenci ve öğretmen açısından dersin verimli geçmesi için çok önemlidir. Öğrenciler bazen kendi seviyelerini bilemeyebilirler. Bu durumda bizler konunun uzmanları olarak öğrencilerimize nereden ve nasıl başlaması gerektiği konusunda hemen yardımcı oluyoruz. Özel derslerimiz Matematik konu anlatımı ile başlayıp, konu tarama soruları ve yeni nesil soruların çözümlerinin yapılmasıyla devam eder. Haftalık düzenli ödevlendirme ve ödev takibi yapıyoruz ve çözülemeyen soruların çözümünde hemen yardımcı oluyoruz. Matematik dersi için haftalık en az 2 saat ders yapıyoruz, seviyesi düşük olan ya da hedefleri yüksek olan öğrenciler için haftalık 4 saat ders yapılmasını velilerimize tavsiye ediyoruz. Süreç içerisinde, ödevlerini yapmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve dersleri ciddiye almayan öğrencilerle derslere devam etmiyoruz.

 

Eğitim hayatı boyunca öğrenci için en önemli derslerden birisi olan Matematik dersi için birebir özel dersler, sınıf derslerinden çok farklıdır. Kalabalık sınıf ortamında öğrencilerin dikkati kolayca dağılabilmektedir. Ayrıca, Matematik dersi odaklanmayı, çözüm yöntemlerini öğrenmeyi ve bu yöntemleri kullanabilmeyi gerektirdiği için sınıf yönetimi sağlanmazsa öğrenciler dersi anlamakta zorluk çekerler, ancak birebir ders esnasında öğrenci ile öğretmen arasındaki iletişim en üst düzeydedir ve öğrenci hiçbir detayı kaçırmadan anlatılan konuyu öğrenmiş olur. Bire bir özel derslerde öğrenme gerçekleşmeden bir sonraki konuya geçmiyoruz. Eğitim temelde öğrencinin mevcut bilgilerinin üzerine yeni bilgiler ekleme sürecidir. Öğrenci temel konuları ve kavramları pekiştirmeden ve sınıfta anlatılan her dersi ve detayı öğrenmeden bir sonraki aşamaya geçemez. Bu durum öğrenme sürecini olumsuz etkiler. Ancak, öğretmeniyle özel olarak çalışan öğrenci kendisini bir birey olarak görür ve yetiştirir. Böylece kendisini daha çok işin içerisinde hisseder ve dersin sorumluluğunu üstlenir.

 

Özel dersler her yönüyle kişiye özel planlanır. Öncelikle öğrencinin hedef ve ihtiyaçlarını doğru belirlemek gerekir. Bu doğrultuda, kişiye özel bir müfredatla eğitime başlanır. Öğrencinin eğitim durumunu seviyesini bilmeden ders vermeye başlamak doğru bir yöntem değildir. Bu sebepler önce öğrenciyi tanımak önemlidir. Devlet okullarında, Özel okullarda ya da Kurs merkezlerinde saatlerce matematik dersi gören öğrenciler neden başarılı olamıyorlar ya da neden istedikleri netlere ulaşamıyorlar? Çünkü sınıf ortamında anlatılan dersler öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap vermez, öğretmen dersi genele anlatır, dersi dinlemeyen ya da yaramazlık yapan öğrenciler dersin ve öğretmenin verimini çok düşürürler ve haftada 12 saat gibi görünen matematik dersi aslında 2 saatlik özel ders kadar bile faydalı olamaz.

 

Birebir Özel Ders’in Faydaları Nelerdir?

Özel ders birebirdir; sınıf ortamında çok sayıda öğrenci ve bir öğretmen bulunur. Özel ders ise bir öğrenci bir öğretmen şeklinde gerçekleşir. Bu durum eğitimin kalitesini arttırır. Sınıflarda yapılan öğretimde öğrenciler derse odaklanma sorunu yaşayabilirler. Kalabalık olmanın verdiği bir dezavantajdır bu. Okullar belli bir saat ve müfredata sahiptir keyfilik yoktur herkes belli saatte hazırlanmış müfredat eğitimini alır. Oysa her öğrencinin farklı eğitimlere ihtiyaçları vardır. Özel ders alan öğrenciler diğer öğrencilere oranla daha başarılı olduğu görülüyor. Tabi sadece özel ders alanların başarılı olduğunu söylemekte doğru değildir.

 

Birebir Özel Ders’in Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

Özel derslerde, biz öğrencinin seviyesini görmek için 4 saatlik giriş dersi yapıyoruz ve öğrencinin seviyesini gözlemliyoruz ve o seviyeye uygun kaynak listesini oluşturuyor ve ders anlatım teknikleri uyguluyoruz. Bazı öğrenciler sınıf ortamında anlamadığı veya kaçırdığı yeri sormaya çekinir veya soru sormak için zaman yetmeyebilir. Ancak bizi uyguladığımız birebir özel derslerde, öğretmenin verdiği güven ile öğrenci anlamadığı yeri çekinmeden sorabilir. Öğrencinin çekineceği bir ortam bulunmadığından da anlamadığı yerleri ve sorularını rahatça sorabilir, zaten kendi seviyesine uygun kitaplarla çalışma yapıldığı için dersi kolayca öğrenir.  Bunun yanı sıra, kişi odaklı verdiğimiz eğitim ve gösterdiğimiz ilgi sayesinde öğrenci de dikkatini derse odaklamış olur.

 

Birebir Özel Dersler sayesinde;

Özel dersin öğretmeni birebir ilgilendiği öğrencisinin sorununun kaynağını kolaylıkla bulabilir. Öğrencinin dersteki başarısızlığı o dersin öğrenciye zor gelmesinden veya öğretmeni anlamamasından, dikkat dağınıklığı yaşamasından ve benzeri sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Okullardaki tekdüze, sıkışmış bir ders programı ve ders saatleri yerine öğrencinin en verimli saati belirlenip onun ihtiyacı doğrultusunda, zayıf olduğu konulara ağırlık verilerek açıkların kapatılması amaçlı bir ders programı hazırlanır.

bursa nilüfer dişçi cast ajans ankara web tasarım ankara ankara dershane ankara oto döşeme ankara protez saç ankara ambar/a> ankara varis batıkent diş polikliniği ankara avukat gebze ambar
Call Now Button0 537 434 79 43